Nỗ lực hoàn thành Dự án cấp nước KKT Vũng Áng đúng tiến độ

Ngày cập nhật :06-06-2016

no luc hoan thanh du an cap nuoc kkt vung ang dung tien do

Dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng, phần nhà máy nước gồm 5 đơn nguyên với tổng công suất cấp nước là 380 nghìn m3/ngày đêm. Giai đoạn 1, nhà máy công suất 40 nghìn m3/ngày đêm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 5/2013. Các đơn nguyên còn lại đang triển khai xây dựng.

Phần đập dâng Lạc Tiến, tuynel, kênh dẫn đã hoàn thành các hạng mục chính, đảm bảo phục vụ nước cho Formosa. Phần bổ sung lòng hồ, hiện đã hoàn thành công tác kiểm kê. Phần đập đất hạng mục hồ Rào Trổ, đến nay đã đào đắp đạt 2.410.000/3.900.000 m3; phần đổ bê tông đạt 4.100/28.000 m3. Hạng mục tràn xả lũ đã đào đất đá móng tràn đạt 362.200/366.200 m3; phần bê tông và thân tràn mới thi công một phần rất ít. Hạng mục cống lấy nước dưới thân đập, hiện đã đổ khối lượng bê tông đạt 1.910/2.100 m3, tổng khối lượng đắp đất đạt 2.409/2.700m3. Bara Kỳ Hà hiện đã hút cát san lấp mặt bằng thi công đạt 155.000/167.000 m3. Hạng mục công trình đầu mối và phần quy hoạch bổ sung đang còn vướng một số mặt bằng với diện tích trên 9 ha.

Hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan, thực hiện thanh quyết toán công trình đập dâng Lạc Tiến, tuynel, kênh dẫn; thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng các công trình đập dâng Lạc Tiến, tuynel, kênh dẫn và hồ chứa nước Rào Trổ. Căn cứ thực tế nhu cầu sử dụng nước hiện nay, chủ đầu tư đang xin giãn tiến độ một số công trình như hồ chứa nước Rào Trổ; các đơn nguyên còn lại của nhà máy nước công suất 340 nghìn m3/ngày đêm thuộc Nhà máy nước Kỳ Thịnh; công trình cống ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (bara) Kỳ Hà.

Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận, chủ đầu tư sẽ tiến hành lập đường găng tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục còn lại, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

no luc hoan thanh du an cap nuoc kkt vung ang dung tien do

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định: Dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng là dự án tổng thể, bền vững, mang tầm chiến lược, lâu dài. Đây là dự án lớn, tiến độ thi công nhanh và đảm bảo. Có được kết quả như hiện nay là sự nỗ lực lớn của tỉnh và chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các ngành, địa phương liên quan cần nỗ lực hơn nữa để dự án được thực hiện đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, chủ đầu tư cần quản trị tốt, sửa sang, bảo quản công trình để công trình bền vững, sạch đẹp, đảm bảo môi trường; đánh giá lại lộ trình, kế hoạch thực hiện dự án; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể từng hạng mục của hồ Rào Trổ, bara Kỳ Hà; hoàn thiện tốt hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh, quyết toán; sớm thanh quyết toán dứt điểm các hạng mục đã xong.

Các sở, ngành liên quan, theo phần việc của mình có lộ trình cụ thể cho các nội dung liên quan; quan tâm, phối hợp chặt chẽ cùng chủ đầu tư trong quá trình thực hiện những phần việc tiếp theo để hoàn thành dự án một cách bài bản, khoa học, đảm bảo tiến độ, chất lượng…

Chính Thu

Theo Baohatinh.vn