Cơ sở hạ tầng

Ngày cập nhật :12-04-2016

a. Hệ thống dịch vụ điện:

 Các xã, thị trấn đều có điện. Hệ thống điện được xây dựng từ  những năm 90. Hiện nay đã triển khai dự án điện nông thôn (Re2) cho 11/27 xã, thị trấn. Hệ thống điện chiếu sáng Thị trấn Thiên Cầm và Thị trấn Cẩm Xuyên duy trì thường xuyên.

b. Đường giao thông:

Tổng số đường bộ: 873Km, trong đó đường nhựa+ bê tông = 426Km chiếm 48,8%, đường đất: 447Km chiếm 51,2%. Trong đó QL= 25Km, đường tỉnh: 32 Km, đường huyện: 98Km, đường xã: 718Km.

c. Nước sinh hoạt:

Toàn huyện có 2 nhà máy nước, 1 nhà máy nước tại Cẩm Quan phục vụ nước cho Thị Trấn Cẩm Xuyên và xã Cẩm Quan với công suất: 2000 m3/ ngày đêm và nhà máy nước Cẩm Nhượng phục vụ cho xã Cẩm Nhượng 600 m3/ ngày đêm. Các xã còn lại chưa có nguồn nước máy để sinh hoạt. Hiện nay, huyện đang lập dự án nước sạch cho các xã, thị trấn còn lại.

d. Giáo dục:

100% số xã, thị trấn có các trường học 2- 3 tầng, trong đó có một số xã có 2-3 trường tầng như: Cẩm Nhượng, Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Phúc, Cẩm Dương, Cẩm Thăng, Cẩm Hoà, Cẩm Yên, Cẩm Huy, Thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Bình, Cẩm Quang, Cẩm Sơn, Cẩm Lạc, Cẩm Hà, v.v…

 Có 3 trường phổ thông trung học, 1 trường bán công Trung học, 1trường dân lập, 1 trường Trung tâm giáo dục thường xuyên và trường dạy nghề. Hiện nay, đang có phương án chuyển trường bán công sang trường công lập.

e. Y tế:

Tuyến huyện có 1 bệnh viện, 2 phòng khám khu vực.

Tuyến xã: 27 xã, thị trấn có trạm xá kiên cố, trong đó các xã: Cẩm Nhượng, Cẩm Trung,Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Yên có trạm xá 2 tầng.

f. Dịch vụ vui chơi giải trí, văn hoá văn nghệ:

 Trung tâm văn hoá huyện có khu Trung tâm văn hoá Hà Huy Tập có nhà thi đấu, có sân vận động kết hợp với quảng trường.

 Các xã, thị trấn có 333/ 334 số thôn đã có hội quán thôn, nhiều thôn đã có cổng làng, sân bóng chuyền. Nhìn chung bộ mặt nông thôn đã từng bước khới sắc,đời sống vật chất và tinh thần ngày càng đựơc nâng cao.

g. Huyện đã quy hoạch khu công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên với diện tích 51,7ha: Hiện nay đang kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư