Danh sách Cán bộ viên chức Đài TT - TH huyện Cẩm Xuyên

Ngày cập nhật :16-06-2002

DANH SÁCH CÁN BỘ CNVC ĐÀI CẨM XUYÊN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1

Phạm Danh Cường

Trưởng đài

0947858678

2

Nguyễn Thị Hồng Phượng

P. Trưởng đài

0943433788

3

Nguyễn Hữu Thành

Tổ trưởng Kỷ thuật

0913045563

4

Trần Minh Sơn

Phóng viên

0916528799

5

Nguyễn Đình Tuấn

Phóng viên

0915263066

6

Nguyễn Thị Hoài Thương

Phóng viên

0914760039

7

Nguyễn Thị Loan

Kế toán

0965292897

8

Nguyễn Ngọc Long

KTV, SXCT  kiêm PV

0912622519

9

Phan Hữu Phong

Kỹ thuật viên

0983368856

10

Phan Thị Hằng

Kỹ thuật viên

0942870429

11

Trần Phương Thảo

PV Hợp đồng

 

12

Nguyễn Thị Huyền

PV Hợp đồng

 

                                                                                                  Đài TT - TH Cẩm Xuyên