Nước biển tại 6 bãi tắm ở Hà Tĩnh đều an toàn

Ngày cập nhật :04-05-2016

Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh Võ Tá Đinh cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ TN&MT, đơn vị đã tiến hành lấy mẫu, đánh giá chất lượng nước biển tại 6 bãi tắm, khu du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh.

Kết quả phân tích cho thấy, các thông số tại bãi biển Thiên Cầm đều nằm trong giới hạn cho phép 

Các điểm được lấy mẫu gồm: bãi tắm Xuân Hải (xã Thạch Bằng – Lộc Hà), bãi tắm Xuân Thành (Xuân Thành – Nghi Xuân), bãi tắm Thạch Hải (Thạch Hải – Thạch Hà), bãi tắm Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm – Cẩm Xuyên), bãi tắm Kỳ Ninh (xã Kỳ Ninh, TX. Kỳ Anh) và bãi tắm Mũi Đao (xã Kỳ Nam, TX. Kỳ Anh).

Theo quy định tại hướng dẫn 271/QTMT ngày 28/4/2016, Trung tâm Quan trắc – Tổng cục Môi trường yêu cầu phân tích 12 thông số, bao gồm: nhiệt độ, pH, Oxy, hòa tan (DO), độ đục, chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+-N), Photphat PO43—P), mangan (Mn), Asen (As), sắt (Fe), Xyanua (CN), Coliform).

Kết quả phân tích cho thấy, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển – vùng bãi biển tắm, thể thao dưới nước.

Kết quả phân tích chất lượng nước tại 6 bãi biển ở Hà Tĩnh

Riêng 2 thông số nhiệt độ và độ đục không quy định trong QCVN 10 -  MT:2015/BTNMT, tuy nhiên không thấy dấu hiệu bất thường so với kết quả quan trắc định kỳ năm 2015.

Sở TN&MT đã chỉ đạo Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường tỉnh tiếp tục lấy mẫu phân tích tại 6 bãi tắm nói trên với tần suất 2 lần/ngày (sáng và chiều) cho đến ngày 6/5/2016; hàng ngày tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ TN&MT để có khuyến cáo cụ thể với bà con nhân dân.

Biện Nhung

                                                                                                                          (Theo baohatinh.vn)