Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chúc mừng ngày thành lập MTDT thống nhất Việt Nam

Ngày cập nhật :17-11-2016

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đồng chí đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những nổ lực, sáng tạo của UBMTTQ các cấp huyện Cẩm Xuyên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, việc phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, đặc biệt là các cuộc vận động như: cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"… Việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, bửa cơm đoàn kết trong các thôn, tổ dân phổ, tổ liên gia đã tạo nên không khí sinh hoạt vui tươi, phấn khởi, đoàn, nhằm tiếp tục khích lệ mạnh mẻ các phong trào thi đua yêu nước  trong các tầng lớp nhân dân.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện 
phát biểu chúc mừng UBMTTQ huyện

 

      Đồng chí bí thư huyện ủy cũng mong muốn trong thời  gian tới, UBMTTQ các cấp huyện Cẩm Xuyên cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, phát động mạnh mẻ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhằm góp phần xây dựng huyện Cẩm Xuyên ngày càng giàu mạnh. Đồng thời thực hiện tốt chức năng tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

      Thay mặt thường trực UBMTTQ huyện Cẩm Xuyên, đồng chí Nguyễn Quốc Lựu – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện đã cảm ơn sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

 

 

                                                          Hồng Phượng – Danh Cường