Tập huấn xây dựng, quản lý và bảo trì công trình giao thông nông thôn

Ngày cập nhật :16-04-2011


Tập huấn xây dựng quản lý và bảo trì công trình giao thông nông thôn

 

    Tham gia lớp tập huấn có hơn 300 cán bộ là bí thư, thôn trưởng, lãnh đạo các xã, thị trấn trên toàn huyện. Tại lớp tập huấn các đc cán bộ cơ sở đã được chuyên viên của Sở giao thông vận tải phổ biến ba chuyên đề về: Một số văn bản pháp lý liên quan đến xây dựng đường GTNT gắn với chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2016;  Kỹ thuật xây dựng mặt đường bê tông xi măng , các lưu ý trong thi công , giám sát nền, móng đường giao thông nông thôn; Tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nội địa. Trong đó các đại biểu tham gia lớp tập huấn được nghiên cứu kỷ một số nội dung thường gặp ở cơ sở như cơ chế hỗ trợ xi măng của Tỉnh trong làm đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng ; Kỷ thuật thi công mặt đường, nền đường, móng đường bê tông xi măng.  Khác với những năm trước năm nay trong chính sách hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh ngoài các xã thì  đơn vị thị trấn cũng nhận được chính sách hỗ trợ xi măng của tỉnh.

    Thực tế trong thời gian qua một số công trình giao thông nông thôn không được xây dựng đảm bảo kỷ thuật hay sau khi đưa vào sử dụng đã không được quản lý, khai thác và bảo trì đúng cách nên bị hư hỏng và xuống cấp. Hội nghị tập huấn lần này nhằm trang bị kiến thức và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ cấp xã và thôn xóm trong công tác xây dựng và bảo trì công trình giao thông nông thôn và thủy lợi nội đồng . Từ đó nâng cao tuổi thọ cho các công trình nhằm phục vụ lợi ích thiết thực nhu cầu giao thông đi lại, đời sống nhân dân  cũng như phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Hoài Thương- Minh Sơn

Theo camxuyen.hatinh.gov.vn